5 de septiembre de 2012

Un dia de verano


  • Hair: =YHS= - [NEW] Eva Coffy - No Free -
  • Skin: ::EGO - [NEW] Group Gift
  • Outfit: ::EGO - [NEW] Group Gift
  • Shirt: [Foppish] - [MESH] Shirt - Group Gift
  • Tattoo: ::EGO - [NEW] Sakura Back Tattoo - 10L
  • Sneaker: :..SANTO..: - Group Gift